Meepraten

Wij vinden het belangrijk dat naast collega's ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. Onze school heeft een medezeggenschapsraad, een ouderraad en een leerlingenraad.

Medezeggenschapsraad

Stanislas Pijnacker heeft een medezeggenschapsraad waar collega’s, ouders/verzorgers en leerlingen deel van kunnen uitmaken. Afgevaardigden van de medezeggenschapsraden van de zes scholen van het Stanislascollege vormen samen de regioraad (RR). Hierin praten ouders/verzorgers en medewerkers van de school formeel mee over het beleid van de scholengemeenschap.
Contact met de medezeggenschapsraad: boha@stanislaspijnacker.nl.

Ouderraad

Op Stanislas Pijnacker is een actieve ouderraad. De  ouderraad bevordert de communicatie tussen ouders/verzorgers en school (klankbordfunctie). De ouderraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven en fungeert als gesprekspartner van de schoolleiding in het belang van zowel de leerlingen als de ouders/verzorgers.
Contact met de ouderraad: scp-ouderraad@stanislaspijnacker.nl  

Leerlingenraad

Omdat wij het belangrijk vinden om naar de leerlingen te luisteren, is er een actieve leerlingenraad, die alle leerlingen van Stanislas Pijnacker vertegenwoordigt. De leerlingenraad denkt mee over het beleid op school en luistert naar alle leerlingen. Regelmatig is er overleg met de schoolleiding. Afgevaardigden van de leerlingenraad nemen deel aan de medezeggenschapsraad.
Contact met de leerlingenraad: leerlingenraadscp@gmail.com