Organisatie

Stanislas Pijnacker is één van de zes scholen van het Stanislascollege. Elke school heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen, unieke ontwikkelpad. De scholen delen de grondslag van de Ignatiaanse pedagogiek.

Deze grondslag ‘Heel de mens’, is betekenisvol voor de ontwikkeling van het onderwijs en de schoolorganisatie. De lijfspreuk van Stanislas Kostka “Voor het hogere ben ik geboren”, leeft nog steeds. Hij roept hiermee op om je best te doen om een zo goed mogelijke versie van jezelf te worden. Dat is niet altijd de makkelijkste weg, maar uiteindelijk wel de weg naar een mooie toekomst.  

De beste versie van jezelf

Voor het onderwijs op Stanislas Pijnacker betekent dit, dat het in het teken staat van brede vorming. We zorgen ervoor dat je je op alle gebieden (intellectueel, creatief, sociaal en persoonlijk) kunt ontwikkelen en uitgroeien tot de ‘beste versie van jezelf’.
Dit doen we door het bieden van zowel een veilige als een uitdagende leef- en leeromgeving, waarin je ontdekt wie je (wilt) zijn en oefent met de houding en vaardigheden die je nodig hebt in je verdere leven. Het onderwijs draagt zo bij aan een bewustzijn, waarin persoonlijke ontwikkeling en aandacht voor de medemens en de aarde met elkaar zijn verbonden. Hierin is ruimte voor zingevingsvragen en levensbeschouwing.

Voor meer informatie over de uitgangspunten van de Ignatiaanse pedagogie: zie de Schoolgids

Stanislas Pijnacker

Het team

De schoolleiding bestaat uit de afdelingsleiders, de conrector en de rector van de school. Elke afdeling wordt geleid door een afdelingsleider. De afdelingsleiders worden per afdeling ondersteund door een coördinator. De dagelijkse leerlingenzorg wordt verzorgd door de coaches en coördinatoren.
Binnen onze school kennen we vier afdelingen: brugklas, mavo, havo en vwo.  Elk vak heeft een eigen vaksectie. De secties ontwikkelen het vakinhoudelijke onderwijs.
Daarnaast zijn er werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van een bepaald thema binnen de school. Afhankelijk van ontwikkelingen in de school kunnen er nieuwe werkgroepen ontstaan.

Lucas Onderwijs

Onze school maakt deel uit van Lucas Onderwijs, een een groot bestuur van confessioneel en algemeen beschouwend primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. Het Stanislascollege valt onder de regio Lucas VO Delflanden.