Profielen in de bovenbouw

In de bovenbouw volg je een profiel. Dit sluit aan bij je interesses en bij de vervolgopleiding die je misschien wilt gaan kiezen.

Vanaf de brugklas volg je een studie- en beroepskeuzeprogramma, zodat je aan het einde van de onderbouw een profiel kunt kiezen dat bij jou past. Je wordt in je keuze begeleid door de decaan en ook je ouders/verzorgers worden betrokken bij dit proces. Door o.a. bedrijfsbezoeken, de beroepsstage en een scholenmarkt kom je erachter wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

Mavo

Op de mavo volg je in de bovenbouw zeven examenvakken in plaats van zes. Zo ben je extra goed voorbereid voor doorstroming naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of havo 4. Het zevende vak is een verplicht sportief of cultureel keuzevak.

Havo

Op de havo volg je alle vakken uit het gemeenschappelijke deel. Je kiest vier profielvakken en één vak in het vrije deel. Je kunt tekenen en maatschappijwetenschappen kiezen als examenvak.

Op de mavo en de havo kun je een vak waar je goed in bent op een hoger niveau volgen en daar ook op een hoger niveau examen in doen.

Kijk in de Schoolgids voor meer informatie over de profielen en vakken die je kunt kiezen.

Stanislas Pijnacker

Vwo

Je volgt alle vakken uit het gemeenschappelijke deel en kiest vier profielvakken en een vak in het keuzedeel. Op het vwo volg je elk jaar diverse masterclasses en activiteiten op het gebied van techniek én je leert debatteren. In leerjaar 5 kun je versneld examen doen. Hierdoor is er in leerjaar 6 meer ruimte voor pre-universitaire trajecten of extra verdieping met de FlexChallenge.
Kijk in de Schoolgids voor meer informatie over de profielen en vakken die je kunt kiezen.

Doorstromen naar havo of vwo

Na het behalen van je mavodiploma kun je je schoolloopbaan op de havo vervolgen. Met een havodiploma kan je doorstromen naar het vwo. Wij stimuleren deze doorstroom en zetten ons in om deze overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als je interesse hebt in deze overstap, kan je contact opnemen met de decaan.

Ga naar Documenten voor bevorderingsnormen, examenreglementen en programma’s van toetsing en afsluiting (PTA’s).