Mavo, havo, vwo

Op Stanislas Pijnacker kun je onderwijs volgen op mavo, havo- en vwo-niveau (atheneum en gymnasium).

Er zijn vier soorten brugklassen:

  • Mavo-brugklas
  • Havo-brugklas
  • Vwo-brugklas
  • Vwo-plus-brugklas

Extra uitdaging op het vwo

In de vwo-plus-brugklas volg je elke week een speciaal voor jou ontwikkeld flexuur, de FlexChallenge Plus. Je mag een uur minder een FlexSupport of FlexStudy kiezen in de week, zodat het totaal van 4 flexuren per week niet overschreden wordt. Je kan er ook voor kiezen het FlexChallenge Plus als vijfde flexuur te volgen.
Daarnaast volg je met alle vwo-leerlingen elk jaar diverse masterclasses, activiteiten op het gebied van techniek en leer je debatteren.

In leerjaar 5 kun je versneld examen doen. Zo ontstaat ruimte voor pre-universitaire trajecten in leerjaar 6. De school heeft contacten met de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam. De vwo-decaan kan meer informatie verschaffen.

Stanislas Pijnacker

Aan het einde van de onderbouw kies je een profiel voor de bovenbouw. Je kiest het profiel op basis van je interesses, talenten en je mogelijke vervolgstudie. Naast de reguliere lessen is er op Stanislas Pijnacker ook extra aanbod. Denk aan excursies, extra sport of meedoen aan het Open Podium. Hiermee verrijk en verbreed je je opleiding.

Klik op de buttons voor meer informatie over het onderwijsaanbod op Stanislas Pijnacker.
 

Zie ook