Mavo, havo, vwo

Op Stanislas Pijnacker kun je onderwijs volgen op mavo, havo- en vwo-niveau (atheneum en gymnasium). Er zijn vier soorten brugklassen:

  • Mavo-brugklas
  • Havo-brugklas
  • Vwo-brugklas
  • Vwo-plus-brugklas

In de vwo-plus-brugklas volgen de leerlingen elke week een speciaal voor hen ontwikkeld flexuur, de FlexChallenge Plus. Zij mogen uur minder een FlexSupport of FlexStudy kiezen in de week, zodat het totaal van 4 flexuren per week niet overschreden wordt. Zij kunnen er ook voor kiezen het FlexChallenge Plus als vijfde flexuur te volgen.

Stanislas Pijnacker

Aan het einde van klas 2 kies je een profiel voor de bovenbouw. Je kiest het profiel op basis van je interesses, talenten en je mogelijke vervolgstudie. Naast de reguliere lessen is er op Stanislas Pijnacker ook extra aanbod. Denk aan excursies, extra sport of meedoen aan het Open Podium. Hiermee verrijk en verbreed je je opleiding.

Klik op de buttons voor meer informatie over het onderwijsaanbod op Stanislas Pijnacker.
 

Zie ook