Begeleiding en ondersteuning

Coach

Op Stanislas Pijnacker word je begeleid door een coach. De coach houdt je studieresultaten in de gaten en helpt je met plannen en het benutten van je Flexuren. De coach is het eerste aanspreekpunt voor jou, je ouders/verzorgers en andere docenten die lessen aan je geven. Als je meer hulp of ondersteuning nodig hebt, kan je coach je doorverwijzen.

Studiebegeleiding

In de brugklas staat er een studieles op je rooster. Je leert hier bijvoorbeeld om een planning te maken en om deze te gebruiken bij het leren. Bij het kiezen van je bovenbouwprofiel en later je vervolgopleiding word je begeleid door de decaan. Heb je dyslexie? Dan kan je in aanmerking komen voor ondersteunende faciliteiten.

Sociaal-emotionele begeleiding

Als het nodig is, kan je coach je aanmelden bij het ondersteuningsteam van de school. Dit kan zijn omdat je tegen dingen aanloopt op sociaal-emotioneel gebied. Ook als je last hebt van faalangst of examenvrees, kun je op school terecht voor speciale trainingen. De school heeft leerlingbegeleiders, die ook de vertrouwenspersonen voor leerlingen zijn. Wil je weten hoe we op Stanislas Pijnacker omgaan met social media? Bekijk dan de flyer met afspraken en tips.

Stanislas Pijnacker

Passend onderwijs

Elke school heeft een zorgplicht. Dat betekent dat scholen voor alle kinderen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben, moeten zorgen voor een zo passend mogelijke onderwijsplek. Stanislas Pijnacker maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband VO Delflanden. Zie het Schoolondersteuningsplan voor meer informatie.

Externe instanties

Een onderdeel van de zorg is het in de gaten houden van het welzijn van leerlingen. Wanneer de school vermoedt dat er thuis dingen met de leerlingen gebeuren die niet de bedoeling zijn, dan werken we aan de hand van de Veilig Thuis Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Stanislas Pijnacker werkt samen met externe zorginstanties als Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ).

Zie voor meer informatie over begeleiding en ondersteuning de Schoolgids.