Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de meest gestelde vragen over onze school. Heb je een vraag die hier niet tussen staat? Neem contact met ons op!

Hoeveel leerlingen telt de school?

We hebben op dit moment zo'n 1350 leerlingen op onze school. In de brugklas hebben we zo'n 275 leerlingen. De rest van de leerlingen is verspreid over de klassen mavo, havo en atheneum en gymnasium.

Hoeveel brugklassen zijn er en hoe worden die ingedeeld?

Er zijn dit jaar elf brugklassen van tussen de 25 en 31 leerlingen. We hebben brugklassen voor mavo (vmbo TL), havo, vwo en vwo-plus. Leerlingen met een mavo-/havo-advies worden geplaatst in een havoklas. Leerlingen met een havo-/vwo-advies worden geplaatst in een vwo-klas. Leerlingen met een vwo-advies worden geplaatst in een vwo-plus-brugklas.
Onze brugperiode is één jaar. Na een voorlopig advies in maart, volgt een definitief en bindend besluit na het eindrapport.

Wat houdt de vwo-plus-brugklas precies in?

In de vwo-plus-brugklas krijg je in MyFlex verschillende verdiepingsmodules aangeboden. Deze modules worden gegeven in de FlexChallenge. Dat houdt in dat je in een vwo-plus-brugklas van de twee FlexSupport en twee FlexStudy lessen er eentje inwisselt voor de FlexChallenge. Zo heb je hetzelfde aantal lessen per week als de andere brugklassen en dagen we je uit door je meer te verdiepen in bijvoorbeeld Spaans of klassieke geschiedenis. De FlexChallenge duurt zes à zeven weken. Een module wordt afgesloten met een onvoldoende, voldoende of goed. Aan het einde van het schooljaar ontvang je een certificaat. De volgende modules komen aan bod (wijzigingen voorbehouden): Spaans, Klassieke cultuur (Latijn en Grieks) en programmeren.

In deze lessen zijn er momenten van klassikale instructie, maar is er ook ruimte voor samenwerken en er wordt een actieve rol van jou verwacht. Bij de klassieken kan je alvast kennis maken met ons gymnasium. Je leert over de oudheden, Latijn en Grieks. Daarnaast gaan we door met de verdiepingsmodules in vwo 2 en 3. Vanaf klas 2 worden de modules als keuzeoptie aangeboden in de FlexChallenge. Als je geïnteresseerd bent in de Spaanse taal mag je je daarvoor inschrijven.

Wanneer word je aangenomen en geplaatst?

Het advies van de basisschool is bindend. Daarnaast kennen we richtlijnen voor toelating tot de mavo-, havo- of vwo-afdeling, maar het belangrijkste is het onderwijskundig rapport dat de basisschool opstelt. Bij twijfel is er altijd contact tussen ons, ouders/verzorgers en de basisschool. We houden bij de klasindeling rekening met vrienden en vriendinnen, daarvan mogen er twee worden opgeven.

Van hoe laat tot hoe laat zit je op school?

Brugklassers starten vaak om 8.30 uur en zijn meestal rond 14.30 uur klaar met de lessen. Naast de lessen kies je drie Flexuren per week. We werken met lesuren van 60 minuten. Door de Flexuren en de lessen van 60 minuten is er meer tijd voor afwisseling, variatie en keuzemogelijkheden voor de leerling.

Stanislas Pijnacker

Hoeveel huiswerk heb je op een dag?

Vaak hangt de hoeveelheid huiswerk af van hoeveel je al in de les hebt gedaan en of je FlexStudy hebt gevolgd. Over het algemeen krijg je daar in de les ook tijd voor. Meestal houd je nog wel (leer)werk over voor thuis. Natuurlijk heeft dat ook te maken met hoe serieus je met je werk omgaat. Als je heel mooie werkstukken wilt maken, met allemaal plaatjes en veel informatie, zul je meer tijd kwijt zijn. Maar ja, dat is ook gewoon leuk om te doen!

Moeten we de studieboeken zelf kopen?

Alle boeken zijn gratis. Leerlingen krijgen bij het boekenpakket ook hun Chromebook. De schoolkosten voor de brugklas voor het schooljaar 24/25 zien er als volgt uit (wijzigingen voorbehouden):

  • Vrijwillige schoolbijdrage € 103,-
  • Diverse kosten € 85,- (excursies, projecten e.d.)

Hoe worden mijn resultaten bijgehouden en bekendgemaakt?

In een schooljaar krijg je één rapport. De cijfers worden via leerlingvolgsysteem Magister bekendgemaakt. Op die manier kun je steeds zien hoe het met je gaat en voor je ouders/verzorgers is het ook prettig om te volgen, want zij krijgen ook een inlogcode.

Waar sporten we?

Bij goed weer buiten, op de sportvelden tegenover onze school en vanaf de herfstvakantie tot de meivakantie in de sporthal naast de school.

Wat doen we aan passend onderwijs?

Voor wat betreft Passend Onderwijs maakt Stanislas Pijnacker deel uit van een Samenwerkingsverband (SWVVO) met de Delftse scholen. We hebben een vrij groot basisarrangement en verder kijken we per leerling of passend onderwijs te realiseren is. Vragen hierover kun je stellen aan onze ondersteuningscoördinator, Carina Hulspas.

Welke extra's biedt onze school?

Onze school biedt een gevarieerd pakket aan extra's. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • Alle leerlingen mogen deelnemen aan versterkt Engels met Anglia, vanaf de brugklas t/m vwo 6 kan je  steeds weer hogere diploma’s halen, zodat jegoed voorbereid op jouwvervolgopleiding komt. Deze mogelijkheid komt in verschillende leerjaren terug. Ook is er voor leerlingen in de bovenbouw van het vwo de mogelijkheid om een ander certificaat voor versterkt Engels te behalen, namelijk dat van IELTS.
  • Alle mavoleerlingen doen eindexamen in zeven vakken, in plaats van de verplichte zes. Hiermee versterk je jouw kansen om te slagen en kuje ook beter doorstromen naar havo of mbo.
  • We hebben een mooie gymnasiumafdeling waar je je   kunt  verdiepen in Grieks, Latijn en Klassieke cultuur. In dit kader bieden wij gymnasiumdagen aan en diverse andere culturele activiteiten.
  • In het kader van internationalisering bieden wij op alle afdelingen reizen aan in het voorexamenjaar. In het verleden is mavo 3 naar Frankrijk geweest, havo 4 kon kiezen uit Frankrijk, Tsjechië of Engeland en vwo 5 ging naar Italië .
  • Verder is er de mogelijkheid om examen op een hoger niveau te doen. Zo kun je op de mavo examen doen in een vak op havo-niveau. Dat geldt ook voor havo-leerlingen met een examenvak op vwo-niveau. Voor vwo-leerlingen is deze mogelijkheid er niet, maar zij kunnen wel al in het vijfde leerjaar examen doen voor bepaalde vakken, zodat ze in het examenjaar wat extra ruimte hebben voor een pre-universitair traject of andere uitdagingen. Een mooie manier om je volledig te ontplooien, nietwaar?
  • Debatteren is een kunst en je argumenten goed onderbouwen is een toegevoegde waarde voor je ontwikkeling. Op Stanislas Pijnacker is een actieve debatgroep.

Zijn er tussenuren en waar kun je dan terecht?

Leerlingen uit klas 1 en 2 hebben geen tussenuren, de lessen van afwezige docenten worden opgevangen door andere docenten of onderwijsassistenten. Alleen eerste of laatste lesuren vallen uit.